ข่าว/กิจกรรม

ME HUB. จุดไฟฝันสร้างสรรค์ นวัตกรรม @Tech Talk Seson 2 #2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์สานฝันให้เป็นจริงกับคนรุ่นใหม่ @Tech Talk  Seson 2 #2
ME HUB. จุดไฟฝันสร้างสรรค์ นวัตกรรม
โดยวิทยากร  คุณธีระกฤษ  พร้อมมูล
Founder and CEO of Prommoon Industrial Group Co.,Ltd.
Co-Founder and CEO of Hydrofarm & Hydroponic
Co-Founder of MEHUB Group Co.,Ltd.
 
วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 
เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ Exhibition ชั้น 1 โซน A
 
สำรองที่นั่ง โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2196
https://www.spu.ac.th/fac/informatics
view: 113 shares: