ข่าว/กิจกรรม

โครงการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์แห่งประเทศไทย TESA Top Gun Rally#12

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งนักศึกษาเข้าประกวดโครงการแข่งขันประชันทักษะทางด้านระบบสมองกลฝังตัวชิงแชมป์แห่งประเทศไทย (TESA Top Gun Rally#12)  ซึ่งเป็นการร่วมกันเสนอความคิด พัฒนาต้นแบบสมองกลฝังตัว Universal Nation Park Box เรียกย่อว่า UNPBox ตัว UNPBox เป็นกล่องเอนกประสงค์ที่บรรจุความสามารถตามการสร้างสรรค์ของผู้ร่วมเข้าแข่งขันที่จะสามารถตอบโจทย์และปัญหาของการทำงานของอุทยาน โดยคำนึงถึงการใช้งานได้จริง โครงการจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-13 มกราคม 2561 ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
 
view: 328 shares: