ข่าว/กิจกรรม

โครงการประกวดการสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประกวดการสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียนการสอนรายวิชา BCS118 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพ และ การทำงาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้เรียนในการสร้างสรรค์ผลงาน และประกวดชิงรางวัล เพื่อเป็นกำลังใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 251 shares: