ข่าว/กิจกรรม

Startups ล้มบ้างก็ได้ บทเรียน สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจะกระโดด เข้าสู่วงการ startups Tech Talk#13

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป 
ฟังบรรยายในหัวข้อ “Startups ล้มบ้างก็ได้ บทเรียน สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนจะกระโดด เข้าสู่วงการ startups"

โดย ดร. กวิน อัศวานันท์
Co founder: Homeslyce.com, Noonswoon, Doctor Raksa ระดมเงินทุนจำนวน 13 ล้านบาทจาก venture capital
เช่น 500 startups Founder บริษัท Startup e27 ที่เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่น่าสนใจในเอเชีย และ 1 ใน 10 หนุ่มคลีโอ ปี 2009”
ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00-16.40 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/1UFqbCdSHLf27CPp1
view: 101 shares: