ข่าว/กิจกรรม

คิดแบบ Tech Start up Tech Talk#12

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟังบรรยายในหัวข้อ “นักศึกษา คณะ IT ชนะเลิศการแข่งขัน AIS the startup 2014 
กับผลงาน School Bus Tracking Solution 
ปัจจุบันเป็น Tech Startup เต็มตัว”
โดย คุณโชติวัน วัฒนลาภ CEO บริษัท Easecode
ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00-16.40 น. 
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/B9hbYbcwuK2rje6K2
view: 44 shares: