อานนท์ บุญยประเวศ

บุคลิก
เป็นคนกวนๆ ขี้เล่น มีอารมณ์ศิลปิน
 
งานอดิเรก
ฟังเพลง  อ่านหนังสือ(บ้าง) เล่นอินเทอร์เน็ต
 
ความประทับใจในรั้ว SPU
ได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ทำให้สนุกกับเรียน และอาจารย์ก็ใจดี ตั้งใจสอนทุกวิชา และที่นี่ยังมีอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาให้ความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ ทั้งความรู้จากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม กับอาจารย์พิเศษประกอบกัน ทำให้ได้รับความรู้มากขึ้น และเมื่อมีเวลาว่างจากการเรียน ก็สามารถหาความรู้จากห้องสมุดได้อีกด้วย
 
การนำความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ
ผมเลือกเรียนวิชาเสรีในทุกๆ สาขาวิชา ทั้งบัญชี กราฟิกดีไซน์ คณะนิเทศศาสตร์ และการตลาด คณะบริหารธุรกิจ องค์ความรู้ทั้งหมดที่ผมได้เรียนมา ผมได้นำมาใช้ในการประกอบกิจการของตัวเอง ทำให้ได้บริหารงานทุกขั้นตอนด้วยความรู้ที่เรามีอยู่ในเบื้องต้น
 
ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานที่เจอและวิธีแก้ปัญหา
เมื่อตอนที่เรียนจบใหม่ๆ ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเลย มีเพียงประสบการณ์ตอนฝึกงานแค่เล็กน้อย ดังนั้นเมื่อมาทำบริษัทเอง ก็ต้องศึกษาข้อมูลหลายๆ อย่างเพิ่มเติม เช่น การคุยกับลูกค้า การบริหารทีม การหาเงินทุน ระบบบัญชี ทุกอย่างต้องทำเองทั้งหมด มันคือสิ่งใหม่ที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ ข้อดีคือทำให้เราสนุกกับการทำงาน ทำให้รู้ว่าเราทำงานเพื่ออะไร จุดประสงค์อะไร
 
ฝากถึงน้องๆ
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นช่วงชีวิตที่ดีมาก อยากให้น้องๆ เปิดใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะๆ ทดลองทำสิ่งที่ตัวเองชอบในอดีต ชีวิตการทำงานจริงไม่ได้มีแค่อาชีพหรือสาขาที่เราเรียนอย่างเดียว ควรศึกษาหาความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม ลองหาอาชีพที่ตัวเองมีความสุขในการทำงาน และลองใช้ชีวิตกับมันเยอะๆ
view: 0 shares: