ข่าว/กิจกรรม

Disruptive Innovation Tech Talk#11

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟัง Tech Talk#11 หัวข้อ Disruptive Innovation  
เมื่อโลกใบใหม่ไม่ใช่ใบเดิมกับนวัตกรรมพลิกโลก
โดย ผศ.ดร.ปราลี  มณีรัตน์
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560
เวลา 15.00 - 16.40 น.
ณ Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 14 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.

สำรองที่นั่งได้ที่ :  https://goo.gl/forms/2PC7LnBMQWLcWtMC3
view: 64 shares: