ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษา IT แชมป์! E-Sports เกมส์ ROV ระดับนานาชาติ Tech Talk#10

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟังบรรยายในหัวข้อ“นักศึกษา IT แชมป์! E-Sports เกมส์ ROV ระดับนานาชาติ

โดย นายชยุตม์ สืบค้า
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00-16.40 น. 
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/aUdSSgIodSHXTE6P2
view: 48 shares: