ข่าว/กิจกรรม

TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋ Tech Talk#9

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟัง Tech Talk#9 หัวข้อ “TREND IT 2018 Live สดทันที ที่มีเรื่องกับหนุ่ยแบไต๋”
โดย คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (หนุ่ย)
วันพุธที่  8 พฤศจิกายน  2560
เวลา 15.00-16.40 น.
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/cOmE71lvjJ8Vg9sS2
view: 460 shares: