ข่าว/กิจกรรม

E-commerce 4.0 เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก #Tech Talk 8

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟังบรรยายในหัวข้อ“E-commerce 4.0 เจาะการค้าโลกใหม่ขายไวไปทั่วโลก”
โดยคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (ป้อม)
ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.00-16.40 น. 
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/hBdjpot36hUOXXuT2
view: 141 shares: