ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษา IT สู่การเป็น Agri Tech StartUp เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร Tech Talk 7

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป
ฟังบรรยายในหัวข้อ“นักศึกษา IT สู่การเป็น Agri Tech StartUp
เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนทางอาหาร”

โดย คุณอานนท์  บุณยประเวศ
CEO & Co founder บริษัท เทคฟาร์ม จำกัด

ในวันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00-16.40 น. 
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/7rKKSsJbBJ9MQjmC2
view: 100 shares: