ข่าว/กิจกรรม

"ธุรกิจติดเทอร์โบ" Tech Talk#6

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไป

ฟังบรรยายในหัวข้อ
“ธุรกิจติดเทอร์โบ”
โดยคุณโอฬาร วีระนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ.ดูเรียน คอร์ปปอเรชั่น (DURIAN CORP)
และเจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller “คอนเนคชั่นพันล้าน สานเองได้”

ในวันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 15.00-16.40 น.
ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/3dHd97bJGbdPKfU42
 
view: 155 shares: