ข่าว/กิจกรรม

"สืบวิธีค้นเจอตัวเอง" ฉบับเจ้าหญิงไอที Tech Talk#5

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ
ฟังการบรรยาย"สืบวิธีค้นเจอตัวเอง" ฉบับเจ้าหญิงไอที
โดย คุณซี ฉัตรปวีณ์ 
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00-16.40 น.
Auditorium 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 171 shares: