ข่าว/กิจกรรม

เจาะลึกแฟรนไชส์ 4.0 ก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด กับ WASHCOIN ร้านสะดวกซักผ้าออนไลน์ จ่ายเงินผ่าน Application” Tech Talk#4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ “เจาะลึกแฟรนไชส์ 4.0 ก้าวสู่ยุคสังคมไร้เงินสด กับ WASHCOIN
ร้านสะดวกซักผ้าออนไลน์ จ่ายเงินผ่าน Application”
โดย คุณหมู มงคล ผอบนาง  (CEO WashCoin)
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 15.00-16.40 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 11 ชั้น 14 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
สำรองที่นั่งได้ที่ : https://goo.gl/forms/F4WicCa8zpb3kKSO2
view: 323 shares: