ข่าว/กิจกรรม

"Internet Of Things เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" Tech Talk#3

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ ฟังการบรรยาย "Internet Of Things เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก"  โดย ดร.สุรชัย ทองแก้ว  ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560  เวลา 15.00 -16.40 น. ณ Auditorium 1 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม   (อาคาร 11)  ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
view: 46 shares: