ข่าว/กิจกรรม

Tech Talk หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Business Intelligence Tech Talk#2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปฟังการบรรยาย Tech Talk  
หัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Business Intelligence มาเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ในยุค Big Data Analytics”  
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.00 - 16.40 น. ณ Auditorium 1 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม   (อาคาร 11)  ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
view: 90 shares: