ข่าว/กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแรงร่วมใจทำดอกไม้จันทน์ (ดารารัตน์)

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมแรงร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) 
"โครงการ ๗๐ ล้านดอก ๗๐๐ ล้านนาที เพื่อพ่อหลวง" เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โซน C
view: 29 shares: