ข่าว/กิจกรรม

รับน้องคณะ ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ที่ผ่านมา
view: 594 shares: