อัศวิน ดำศิลป์ (โอ๋)

อัศวิน ดำศิลป์ (โอ๋)
System Engineer, บริษัท บApar Technology (Thailand)


ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร


ประสบการณ์การทำงาน
ทางบริษัท Apar Technology (Thailand) ได้ส่งพี่ไปเป็น Outsource
ให้กับบริษัท Advance Info Service เพื่อดูแลระบบ Server รวมไปจนถึง
Application ต่างๆ ที่ตัวเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น
กับระบบ ติดต่อประสานงานกับทีม Operation และ ผู้ออกแบบระบบ เพื่อ
แก้ใขปัญหา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นรวมไปจนถึง Flow
การทำงานของระบบ Infrastructure เป็นอย่างไร ลักษณะงานจะออกไปทาง
วิเคราะห์ปัญหา แนวทางแก้ปัญหา และวิธีการดำเนินการแก้ไข พร้อมให้คำ
ปรึกษาครับ
     พี่เป็นคนที่ชอบคิดวิเคราะห์ ชอบแก้ใขปัญหา และชอบทำอะไรที่เกี่ยว
กับคอมพิวเตอร์ Server และ Network อยู่แล้ว ซึ่งงานที่ทำก็ตอบโจทย์
ได้ดี พี่คิดว่าคนเราถ้าทำในสิ่งที่รัก สิ่งที่ชอบคงไปได้ไกล


การนำความรู้จากการเรียนมาทำงานจริง
ความรู้ที่ได้จากการเรียนที่ม.ศรีปทุม บอกได้เลยว่าสามารถนำมา
ปรับใช้กับการทำงานได้เกือบทั้งหมดครับ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การ
เขียนโค้ด การคิดเลขสมการต่างๆ การวิเคราะห์โค้ด แล้วนำมาปรับแก้
ให้ดีกว่าเดิม อะไรพวกนี้ล้วนเป็นพื้นฐานหรือ Logic ทุกอย่างล้วนเป็น
ความรู้ให้เราและสามารถนำมาเป็นแบบอย่างหรือรูปแบบขั้นตอนในการ
คิดได้ทั้งนั้น


ผลงานตอนเป็นนักศึกษา SPU
มีหลายรางวัลนะครับ แต่ที่ชอบจริงๆ คือรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก
การประกวดโครงานสหกิจศึกษาครับ ซึ่งร่วมด้วยมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
อยู่ในภาคกลางตอนบนทั้งหมด ตอนนั้นพี่และเพื่อนๆ ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท โกลบอล อาร์แอนด์ดี จำกัด และทำโปรเจคเครื่องผสมสาร
เคมี (Gas Blending Unit) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
แทนการนำเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียว และได้นำผลงานเข้าประกวด
จนได้รับรางวัลชนะเลิศ
และอีกโครงการที่ ม.ศรีปทุมจัดขึ้นร่วมกับ SIPA เช่น โครงการบ่มเพาะ
นักศึกษาเพื่อเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมพร้อมกับมีการจัดสอบ Certificate
ITPE และประกวดเขียน Application IOS และ Android เกี่ยวกับ Application
for Learning England ซึ่งพี่ได้ Certificate การเข้าร่วมโครงการเขียน
Application และ ITPE (IP) ซึ่งความรู้ทาง IT รอบด้านมากครับ


พูดถึง SPU
แน่นอนครับมาเรียนสิ่งที่ได้คือความรู้ตามสาขาที่เรียนอยู่แล้ว แต่
นอกจากความรู้แล้ว ม.ศรีปทุมยังมีกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาได้ทำร่วม
กันอยู่เสมอ ทำให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง การคิดวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนมากยิ่งขึ้น
พี่จึงได้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพมาด้วย ซึ่งมัน
เป็นทักษะสำคัญเลยนะครับในการทำงาน


ฝากถึงน้องๆ
สำหรับน้องๆ ที่สนใจมาเรียนที่ ม.ศรีปทุม ไม่ว่าจะเป็นคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณะอื่นๆ ลองมองหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักครับ
รักอันไหนชอบอันไหนเลือกสิ่งนั้น พี่เชื่อเสมอว่า สิ่งไหนที่เราชอบหรือรัก
และตั้งใจทำให้ดี ความสำเร็จไม่ว่าจะการเรียน ความก้าวหน้าในการทำงาน
หรือทุกอย่าง มันย่อมมีแต่สิ่งดีๆ เสมอครับ
 
view: 0 shares: