นางสาวพัฒวนันท์ ขานทอง

นางสาวพัฒวนันท์ ขานทอง   
ตำเเหน่งนักคอมพิวเตอร์
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน