นางสาวพัฒวนันท์ ขานทอง

นางสาวพัฒวนันท์ ขานทอง   
ตำเเหน่งนักคอมพิวเตอร์
บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน 

view: 0 shares: