ข่าว/กิจกรรม

พิธีทำบุญ 47 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2560 และพิธีทำบุญ 47 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กทม.  เวลา 08.19 น. พิธีถวายสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย  และพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่  ณ อาคารอเนกประสงค์   เวลา 09.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 48 รูป  ณ บริเวณหน้าอาคาร  40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 10.29 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์  ณ บริเวณอาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม