ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง Cisco Networking 
ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายระดับสูง

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางจาวาชั้นสูง
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของการพัฒนาโปรแกรมภาษาจาวาระดับสูง

ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางระบบปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในเชิงลึก ในส่วนของระบบระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่เป็นระบบปฏิบัติการ หลักในปัจจุบัน เช่น ระบบ Linux ระบบปฏิบัติการ windows ระบบ Servers ต่างๆ ฯลฯ

view: 0 shares: