ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Embedded System lab
Embedded systems คือชิ้นส่วนหลักที่เป็นมันสมองของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในปัจจุบันอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพา เครื่องเสียงและภาพ กล้องดิจิตอล รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมในรถยนต์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่สำคัญที่สุดในการกำหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ โดย Embedded systems กลายเป็นคีย์เวิร์ดคำใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในวงการอุตสาหกรรมทั่วโลก

จุดเด่นของ Embedded systems คือการรวมเอาส่วนที่เคยอยู่แยกกันเป็นฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เช่นผลิตภัณฑ์ในอดีต ทำให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่หลากหลาย มีความสามารถสูงและซับซ้อนตอบสนองความต้องการของตลาดได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งจะเป็นอาวุธที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมใหม่ของโลกอนาคต เพราะ Embedded systems จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี

ห้องปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
เป็นห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เรียนในรายวิชา CSE104 และ CSE 106 เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

view: 227 shares: