ข่าว/กิจกรรม

MOU มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท บิทคับ แล็บส์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ คณะบัญชีและสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัดUploadImage

 
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.
ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 28 shares: