ข่าว/กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศผนึกกำลังกับโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมหัวหน้าสาขา ร่วมพูดคุยและหารือเรื่องความร่วมมือในการพัฒนากำลังพล ที่มุ่งเน้น เทคโนโลยีทางด้าน Cybersecurity  และ ด้าน IoT โดยมี พลตรี พีรพัฒน์ จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหารทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ น.อ. ดอน คล้ายทับทิบ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่างฝีมือทหารทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมหารือและให้การต้อนรับ


UploadImage

UploadImage


ทั้งนี้ คณบดียังได้มอบประกาศนีบัตรกับให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหารที่ได้สำเร็จการอบรม ในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขา Internet of Things


UploadImage
view: 14 shares: