ข่าว/กิจกรรม

Progress#1 Show and Share Ideas หลักสูตร Cybersecurity for online business รุ่น 4

Progress ครั้งที่ 1 Show and Share Ideas
ภายใต้หัวข้อ "Through Ideas into Practice"
หลักสูตร Cybersecurity for online business
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 4
 

เป็นการนำเสนอผลงานที่ได้พัฒนาจาการเข้าร่วมอบรมกับหลักสูตร
ตลอดระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage


วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ 9.00-12.00 น.
Onsite ณ ห้อง Convention I, II ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

view: 55 shares: