ข่าว/กิจกรรม

ITSPU สร้างพันธมิตร ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ ร่วมกับ Bit Kub

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมบุก Bit Kub Academy สร้างพันธมิตร ผลิตบัณฑิต ที่มีคุณภาพ
 ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สาย Developer &  Cyber SecurityUploadImage
 
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับตัวจริงสายไอที + ธุรกิจที่มีการบูรณาการอย่างลงตัว ซึ่งจะเกิดความร่วมมือ อีกหลายๆ ด้าน ในเร็ววันนี้  โดยมี ผู้จัดการฝ่าย Partner & Projecmanager ผู้จัดการฝ่าย Business Deverlopment ผู้จัดการฝ่าย People Project Associate ให้การต้อนรับ
 
 
UploadImage


 

UploadImage

UploadImage
view: 48 shares: