ข่าว/กิจกรรม

WELCOME CEREMONY AIoT#4

WELCOME CEREMONY AIoT#4

เริ่มขึ้นแล้ว หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0
(AIoT : Artificial Intelligence of Things for Industry 4.0)
ยินดีต้อนรับผู้เข้าอบรมทุกท่าน

UploadImage

โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที กล่าวเปิดงานผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมนอกจากนี้ ทางหลักสูตรได้เชิญเครือข่าย IoT ชั้นนำในประเทศมาเป็น Guest Speaker ร่วมบรรยายในงานวันนี้ ได้แก่
1.คุณคธาพจน์ วิทยารัก
ผู้จัดการส่วนบริการดิจิทัลโซลูชั่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
2.ดร.พิชญ์ บุญตรา
ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัทติงส์ ออน เน็ต จำกัด
3.คุณศิรินุช ศรารัชต์
ผู้อำนวยการภาคธุรกิจการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยังไม่หมดแค่นั้น!!! ผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อม พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ทั้งเก่ง ปัง และมากประสบการณ์ใน Professional Skill กันได้เลยย

แล้วพบกันจ้า...

view: 89 shares: