ข่าว/กิจกรรม

เปิดบ้านสานฝัน ครั้งที่ 6

บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ "เปิดบ้านสานฝัน" ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

 
โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ และเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์การเรียนรู้และงานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโปสเตอร์
 
ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น.
ณ บริเวณ Exhibition Hall Zone A ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


UploadImage
view: 146 shares: