ข่าว/กิจกรรม

START!! หลักสูตร การพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการพยากรณ์ธุรกิจ

โครงการ พัฒนาทักษะกำลังคน ของประเทศ
(Reskill/ Upskill/ Newskill)
เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต


หลักสูตร การพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับการพยากรณ์ธุรกิจ

 
เริ่มอบรม 12 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป
อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00-17.00 น.
Online ผ่าน ZOOM!!!!
เตรียมตัวมา Upskill กันให้พร้อม แล้วเจอกัน!!!!
view: 95 shares: