ข่าว/กิจกรรม

Progress#2 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่น 3

มาแล้วจ้า Progress ครั้งที่ 2
ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะมา Show and Share Ideas
ภายใต้หัวข้อ "Through Ideas into Practice"
ทั้ง 3 หลักสูตร


หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค
โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า

 (Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)

UploadImage
หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล

(Cyber Security for Online Business)

UploadImage
หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก

(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

UploadImage

 
 
ในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00 - 12:00 น.
Online ผ่าน ZOOM
view: 15 shares: