ข่าว/กิจกรรม

Progress#1 โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่น 3

ชาวบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 3 เตรียมตัวให้พร้อม!
กับกิจกรรม Progress ครั้งที่ 1
ที่จะมา Show and Share Ideas
ภายใต้หัวข้อ "Through Ideas into Practice"
ทั้ง 3 หลักสูตร
 
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
 (Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)


UploadImage



หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล

(Cyber Security for Online Business)


UploadImage



หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก

(Industries Transformation with Data Analytics
and Consumer Insights)


UploadImage


 
ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00 - 12:00 น.
Online ผ่าน ZOOM
view: 13 shares: