ข่าว/กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ยืน 1 เรื่อง IT

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ยืน 1 เรื่อง IT​
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 
5 เทคโนโลยีเปลี่ยนอนาคต #NEWSKILLS
Artificial Intelligence
Blockchain
Cloud Computing
Big Data

Internet of things

 
 
เรียนกับตัวจริง ปฏิบัติจริง ประสบการณ์จริง ที่นี่ #ITSPU
#MakeITYourWay มาสร้างความสำเร็จในแบบที่เป็นคุณ
 
view: 51 shares: