ข่าว/กิจกรรม

โครงการ "เปิดบ้านสานฝัน ปีที่ 5"

บัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม
โครงการ "เปิดบ้านสานฝัน ปีที่ 5"
 
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
เวลา 09.00 - 14.00 น.


UploadImage
 
 
โดยเข้าร่วมผ่าน Zoom Online
Meeting Zoom ID : 708 666 7498
view: 11 shares: