ข่าว/กิจกรรม

Tech Walk Season 3 EP.1 ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม

กลับมาอีกครั้งกับ Tech Walk Season 3 EP.1
ศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม

บริษัท โค้ดดิ้งฮับ จำกัด (Coding Hub Company)

กระบวนการการพัฒนานวัตกรรมซอฟต์แวร์

Dek IT จะได้เรียนกับตัวจริง พบกับวิทยากรผู้มากประสบการณ์

 

คุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร

CEO, Founder บริษัท โค้ดดิ้งฮับ จำกัด 
(Coding Hub Company)


UploadImage
 
คุณกฤตภาส นันดานี 
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage

คุณรุจิระ เพชรรุ่ง
ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage

  

พบกันในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 

เวลา 13.00-16.00 น.

Online ผ่าน Zoom!

Zoom Meeting ID: 963 3189 9740

Passcode: 790459

#ITSPU #SPU #TechWalk

#MakeITYourWay

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

view: 11 shares: