ข่าว/กิจกรรม

พร้อมหรือยังง!!!! กับอบมรมเชิงปฏิบัติการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3

เตรียมตัวให้พร้อมกับอบมรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 3
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง 3 หลักสูตร

 
หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)

หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
(Cyber Security for Online Business)

 หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

 
อบรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
ตั้งแต่วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. เป็นต้นไป
อาทิตย์นี้เราจะเริ่มต้นด้วยการอบรมเบาๆแต่ความรู้จัดเต็มกับ Soft Skill โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถ
อบรม Online ผ่าน Zoom Meeting
เตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันน!!!!

 

 

 
view: 15 shares: