ข่าว/กิจกรรม

มา Boosted Up Your Skill ได้ที่นี่ IT SPU

"วิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรมไอทีให้องค์กรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน"

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

"มา Boosted Up Your Skill ได้ที่นี่ IT SPU"

สมัครและลงทะเบียนวันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564
รับทุนสนับสนุนการศึกษา สูงสุดถึง 40,000 บาท*
สมัครออนไลน์ คลิก 
https://www.spu.ac.th/applicationform_master.php?code=207
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
หรือ 085 5614166 / 065 9525694
#ITSPU #MSIT
#SPU #SripatumUniversity
view: 46 shares: