ข่าว/กิจกรรม

อยากเป็น"เซียน IoT" เราช่วยได้!

อยากเป็น"เซียน IoT" เราช่วยได้!
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยืนหนึ่งเรื่อง IoT
SPU ขยายเวลารับทุนโควตา !!!!!
#Dek64 ต้องรีบแล้ววว
					</div>
				</div>
			</div>
		</div>
		<div class=
view: 13 shares: