ข่าว/กิจกรรม

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SIT Academic Advising Center: SIT-ACC

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเรียน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
SIT Academic Advising Center: SIT-ACC


ทางคณะได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเรียนสำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่พบปัญหา หรือมีข้อสงสัย สามารถเข้ามาสอบถาม

ผ่าน ZOOM : 473 415 3355
 
วันจันทร์ - วันอาทิตย์
ช่วงเช้า 10.00-12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00-15.00 น.

#ITSPU #SPU
view: 28 shares: