ข่าว/กิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่น 2 ทั้ง 3 หลักสูตร
1.Cyber Security
2.Big Data
3.Industries Transformation

 
โดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวปิดงานและได้รับเกียรติจากคุณจิรบูลย์ วิทยสิงห์ รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ สานสัมพันธ์มิตรภาพทั้งรุ่น 1 และรุ่น 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น
view: 16 shares: