ข่าว/กิจกรรม

"Through Ideas into Practice #3" โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2

การนำเสนอครั้งสุดท้าย "Through Ideas into Practice #3" โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่น 2 โดยเป็นการนำเสนอออนไลนน์ของผู้เข้าอบรมทั้ง 3 หลักสูตร


หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
(Cyber Security for Online Business)


UploadImageหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)


UploadImage 

หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)


UploadImage 

ในวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น.
ผ่าน ZOOM
Zoom ID : 466 564 4026
Password : SPU2564
ท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!

 


 
view: 71 shares: