ข่าว/กิจกรรม

“Digital Marketing After COVID-19”

ชวนฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 10
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อ
“Digital Marketing After COVID-19”


โดย
คุณมิ่งขวัญ พุคยาภรณ์


วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 17.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Zoom Meeting ID : 528 974 2746
#ITSPU
#SLASPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 9 shares: