ข่าว/กิจกรรม

“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”

ชวนฟัง Tech Talk Season 8
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หัวข้อ
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ
เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”


โดย
คุณพัชรดนัย ทองนำ
Creative Director
Infographic Thailand


วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 17.30 น.
วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 17.30 น.
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 17.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu

#ITSPU
#SLASPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 11 shares: