ข่าว/กิจกรรม

สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด Design Thinking

ชวนฟัง Tech Talk Season 8 ครั้งที่ 8 ผ่าน Facebook Live
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม


หัวข้อ
สร้างนวัตกรรมสุดว้าว ผ่านกระบวนการคิด
 Design Thinking


โดย
ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 - 17.00 น.
Facebook Live: https://www.facebook.com/techtalkbyspu
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.spu.ac.th/informatics
#ITSPU
#SLASPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 19 shares: