ข่าว/กิจกรรม

"Through Ideas into Practice #2" โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2

จัดกันอย่างต่อเนื่องกับ "Through Ideas into Practice #2"
โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2
โดยเป็นการนำเสนอออนไลน์ของผู้เข้าอบรมใน 3 หลักสูตร


หลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
(Cyber Security for Online Business)

UploadImageหลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)

UploadImage


หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)

UploadImage
 
ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9:00 - 12:00 น.
ผ่าน ZOOM
Zoom ID : 466 564 4026
Password : SPU2564
ท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!
view: 19 shares: