ข่าว/กิจกรรม

"Through Ideas into Practice" โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ (Non-Degree) รุ่นที่ 2

ได้จัดนำเสนอออนไลน์ ในรูปแบบเสวนาของผู้เข้าอบรมทั้ง
3 หลักสูตรหลักสูตร ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล
(Cyber Security for Online Business)

UploadImage

หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก
(Industries Transformation with Data Analytics and Consumer Insights)


UploadImage

หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า
(Consumer Insights Analytics and Data Center with Big Data)

UploadImage
 
ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
เวลา 9:00 - 12:00 น.
ผ่าน ZOOM
Zoom ID : 466 564 4026
Password : SPU2564
ท่านใดที่สนใจ สามารถเข้าร่วมฟังการนำเสนอได้ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย!


 
view: 20 shares: