ข่าว/กิจกรรม

การศึกษาดูงาน โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ รุ่นที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

KASIKORN Business-Technology Group [KBTG]

UploadImage
 
บรรยายในหัวข้อ
-Digital Business Development
-Data Analytics for Digital Transformation
-Dynamic Process & Mindset towards Transformation
 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ณ K-Stadium อาคาร KBTG เมืองทองธานี


ThaiCERT

UploadImage
 
บรรยายในหัวข้อ
- การเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรในสายงาน Cyber Security
- กระบวนการของการทำงานในสายงาน Cyber Security และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการ เทคนิควิธี เทคโนโลยี ในการป้องกัน ติดตาม แก้ปัญหาเมื่อเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์
 
26 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงเช้า)
ณ อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้น 21


True Digital Park 


UploadImage
 
เยี่ยมชมพื้นที่ True Digital Park, Open lab Ex. Creator Space,
Huawei, CP Innovation, Innovtown UOB, Ricoh, Voxy, NIA, Depa,
Bosh และ Co-working space, Event space

 
26 พฤศจิกายน 2563 (ช่วงบ่าย)
ณ​ Townhall L ชั้น 7


TOT Public Company Limited

UploadImage
 
บรรยายในหัวข้อ Infrastructure & Service
วิทยากรโดย คุณสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
และเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ Internet Data Center (IDC)
 
30 พฤศจิกายน 2563
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 9 ชั้น 8 อาคาร 3
 
 
view: 38 shares: