ข่าว/กิจกรรม

“IDEA WOW 2020”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมฟังการนำเสนอ Business Idea ของนักศึกษา
จากโครงการ Tech Talk Season 5 ในงาน

IDEA WOW 2020”

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563  เวลา 13.00-14.40 น.
ณ ตึก 11 ชั้น 1 โซน A มหาวิทยาลัยศรีปทุม

#ITSPU
#SBSSPU
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
view: 46 shares: