ข่าว/กิจกรรม

พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional

ชวนฟัง Tech Talk Season 7
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกคณะ และผู้สนใจทั่วไปฟังบรรยายในหัวข้อ
“พูดไม่เก็ต ต้องสเก็ตช์ด้วยภาพ
เจาะลึกการสื่อสารด้วยแนวคิด Infographic แบบ Professional”
โดย คุณรัสรินทร์ อัศววิภาโรจน์
Business Director Infographic Thailand
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.
วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 - 14.30 น.
ณ ห้องออดิทอเรียม 1 ชั้น 14 ตึก 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
view: 70 shares: