ข่าว/กิจกรรม

แนวคิด Viral Clip ยุค New Normal

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดโครงการ ประกวดสื่อ Viral Clip
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
ภายใต้การเรียนการสอนรายวิชา BCS118 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพและการทำงาน
ในหัวข้อ ณ.ศรีปทุม ยุค New Normal…
 
โดยเชิญ influencer นายอนันต์ เอกเชวง หรือเป็ดงัย จะใครล่ะ
ติดอันดับฮิตล่าสุดในประเทศไทย (สายบันเทิง)
จำนวนผู้ติดตาม 3.58 ล้าน
เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการสร้างสื่อ Viral Clip
หัวข้อ “ แนวคิด Viral Clip ยุค New Normal “
 
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ โรงยิม ชั้น 12 ตึก 9 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
 
view: 91 shares: